Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Nadleśnictwo Nowe Ramuki wprowadza terminale płatnicze -  za drewno zapłacisz kartą płatniczą

Sprzedaż drewna opałowego i pozostałych sortymentów z grupy drewna średniowymiarowego prowadzona jest w leśniczówkach w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 10:00, a także w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczymi. Numery telefonów do leśniczych znajdą Państwo tutaj

Cennik detaliczny drewna obowiązujący w Nadleśnictwie Nowe Ramuki od dnia 5 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki z 04 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży detalicznej drewna oraz cennika detalicznego drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w 2018 roku.

Regulamin rozpatrywania reklamacji

Przykładowy wzór protokółu reklamacyjnego

Wzór odstąpnienia od umowy zakupu drewna

Sprzedaż drewna wielkowymiarowego prowadzona jest w biurze Nadleśnictwa Nowe Ramuki od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 13:30.

Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje, iż nie prowadzi sprzedaży sadzonek.

 
 
CZYM SIĘ RÓŻNI METR PRZESTRZENNY OD METRA SZEŚCIENNEGO?

Metr przestrzenny (mp) to jednostka miary objętości drewna ułożonego w stosy, przy założeniu, że stos jest bryłą. Ponieważ w stosie drewna, pomiędzy wałkami występują wolne przestrzenie, metry przestrzenne redukuje się do tzw. metrów sześciennych (m3). Tak więc objętość drewna w stosie wyrażona w m3 (kubikach) jest mniejsza od objętości wyrażonej w mp (metrach przestrzennych). Objętość drewna w m3 oblicza się mnożąc ilość metrów przestrzennych przez ustalony doświadczalnie współczynnik.

Dla drewna opałowego wartość współczynnika w zależności od gatunku drzewa wynosi:

dla sosny, modrzewia, daglezji i gatunków liściastych - 0,65
dla świerka i jodły - 0,70

Przykład. 3 mp opału sosnowego to:
3mp x 0,65 = 1,95 m3 drewna


Aby obliczyć objętość drewna w drugą stronę czyli z m3 na mp stosuje się analogicznie następujące zamienniki:

dla sosny, modrzewie, daglezji i gatunków liściastych - 1,54

dla świerka i jodły - 1,43

Przykład. 3 mopału sosnowego to:
3 m3 x 1,54 = 4,62 mp

 

 

Informujemy, że działając zgodnie z § 55 ust. 2 Zarządzenia Nr 46 DGLP z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ZM.800.2.2016), warunkiem sprzedaży drewna w ramach puli detalicznej, jest oświadczenie o przerobie zakupionego surowca wyłącznie na użytek własny. Tym samym, osoby fizyczne i przedsiębiorcy deklarują, że kupiony surowiec  nie zostanie przeznaczony do przerobu przemysłowego ani dalszej odsprzedaży.

 

 


Lista aktualności Lista aktualności

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 55 rezultatów.