Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki

UWAGA !!! W dniu 9 grudnia 2015 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowe Ramuki  wprowadził zarządzeniem nr 29 Regulamin rozpatrywania reklamacji obowiązujący od stycznia 2016 r. Pliki do pobrania poniżej:
 
Sprzedaż drewna opałowego i pozostałych sortymentów z grupy drewna średniowymiarowego prowadzona jest w leśniczówkach w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 10:00, a także w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczymi. Numery telefonów do leśniczych znajdą Państwo tutaj
 
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego prowadzona jest w
biurze Nadleśnictwa Nowe Ramuki od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 13:30.
 
Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje, iż nie prowadzi sprzedaży sadzonek.

 


Zarządzenie nr 4/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki z 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży detalicznej drewna oraz cennika detalicznego drewna w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w 2017 roku.

 
 

Cennik detaliczny drewna obowiązujący w Nadleśnictwie Nowe Ramuki od dnia 25 stycznia 2017 roku

Informujemy, że działając zgodnie z § 55 ust. 2 Zarządzenia Nr 46 DGLP z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ZM.800.2.2016), warunkiem sprzedaży drewna w ramach puli detalicznej, jest oświadczenie o przerobie zakupionego surowca wyłącznie na użytek własny. Tym samym, osoby fizyczne i przedsiębiorcy deklarują, że kupiony surowiec  nie zostanie przeznaczony do przerobu przemysłowego ani dalszej odsprzedaży.

 
 
CZYM SIĘ RÓŻNI METR PRZESTRZENNY OD METRA SZEŚCIENNEGO? 

Metr przestrzenny (mp) to jednostka miary objętości drewna ułożonego w stosy, przy założeniu, że stos jest bryłą. Ponieważ w stosie drewna, pomiędzy wałkami występują wolne przestrzenie, metry przestrzenne redukuje się do tzw. metrów sześciennych (m3). Tak więc objętość drewna w stosie wyrażona w m3 (kubikach) jest mniejsza od objętości wyrażonej w mp (metrach przestrzennych). Objętość drewna w m3 oblicza się mnożąc ilość metrów przestrzennych przez ustalony doświadczalnie współczynnik.

Dla drewna opałowego wartość współczynnika w zależności od gatunku drzewa wynosi:

dla sosny, modrzewia, daglezji i gatunków liściastych - 0,65
dla świerka i jodły - 0,70

Przykład. 3 mp opału sosnowego to:
3mp x 0,65 = 1,95 m3 drewna


Aby obliczyć objętość drewna w drugą stronę czyli z m3 na mp stosuje się analogicznie następujące zamienniki:

dla sosny, modrzewie, daglezji i gatunków liściastych - 1,54

dla świerka i jodły - 1,43

Przykład. 3 m3 opału sosnowego to:
3 m3 x 1,54 = 4,62 mp