Asset Publisher

Zasoby leśne

Głównymi występującymi Typami Siedliskowymi Lasu w Nadleśnictwie Nowe Ramuki są: - Bór mieszany świeży - Las mieszany świeży