Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Nowe Ramuki
Nadleśnictwo Nowe Ramuki
(89) 513 38 10
(89) 513 38 25

10-687 Olsztyn 10

Nowy Ramuk 19

NIP: 739-000-11-39

Nr konta: BOŚ Olsztyn 77 1540 1072 2001 5011 9715 0001

nadleśniczy
Janusz Jeznach
(89) 513 32 23
zastępca nadleśniczego
Grzegorz Wanat
(89) 513 32 22
główny księgowy
Maria Wojciechowska
(89) 513 32 20
inżynier nadzoru
Tomasz Dzietowiecki
(89) 513 32 21

Dział Gospodarki Leśnej

Janina Zakrzewska
Specjalista ds. obrotu i gospodarki drewnem
Tel.: (89) 513 32 19
Beata Kaczmarek
Specjalista SL ds. pozyskania i obrotu drewnem
Tel.: (89) 513 32 19
Barbara Romanowska
Referent ds. pozyskania drewna
Tel.: (89) 513 32 19
Zofia Szkiłądź
Starszy Specjalista SL ds. Hodowli Ochrony lasu i Ochrony Przeciwpożarowej
Tel.: (89) 513 32 18
Piotr Różański
Starszy Specjalista SL ds. Leśnej Mapy Numerycznej, Ochrony przyrody, Edukacji, BHP
Tel.: (89) 513 32 18
Kamil Zdun
Specjalista SL ds. Łowiectwa, Gospodarki Łąkowo-Rolnej
Tel.: (89) 513 32 18

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Tomasz Dziekoński
Sekretarz, stan posiadania
Tel.: (89) 513 32 17
Mirosław Kandulski
Specjalista ds. adminstracyjno-gospodarczych
Tel.: (89) 513 32 27
Bożenna Wójcik
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: (89) 513 32 27

Dział Finansowo - Księgowy

Aleksandra Borowa
Starsza księgowa
Tel.: (89) 513 32 25
Karolina Kucińska
Referent ds. księgowości
Tel.: (89) 513 32 25
Krystyna Skowrońska
Starsza księgowa
Tel.: (89) 513 32 24
Barbara Masiulaniec
Starsza księgowa
Tel.: (89) 513 32 28
Marcin Zega
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: (89) 513 32 26
Wioleta Arasim
Referent ds. księgowości
Tel.: (89) 513 32 26

Posterunek Straży Leśnej

Tadeusz Stec
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (89) 513 32 29
Jerzy Chrostowski
Strażnik leśny
Tel.: (89) 513 32 29

Sekretariat

Janina Kucińska
Specjalista ds. osobowych
Tel.: (89) 513 38 10

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (dostępny w okresie zagrożenia pożarowego)

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) Nadleśnictwo
784 004 386
Tel.: (89) 513 32 34