Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Pod pojęciem "małej retencji" rozumiemy działanie mające na celu zwiększenie uwilgotnienia siedlisk poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych, środkami technicznymi.

"Mała retencja nizinna"
 
Nadleśnictwo Nowe Ramuki bierze udział w projekcie: „zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W ramach projektu zrealizowane zostały dwa przedsięwzięcia polegające  na budowie zbiorników wodnych w leśnictwach Rykowiec i Jaśniewo. W wyniku realizacji projektu osiągnięto efekt ekologiczny w postaci maksymalnej możliwej do retencjonowania przez obiekty wody w ilości niemal 408 500 m3
 
 
.